2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból.

A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.

Forrás: www.vizanifo.hu

Minden szálláshely-szolgáltatónak legkésőbb 2021. szeptember 1-jétől rendelkeznie kell olyan szálláshelykezelő szoftverrel és okmányolvasóval, amely a VIZA rendszer számára történő, szálláshelyenkénti adattovábbításra képes. A beolvasott adatok titkosított továbbítása csak jóváhagyott szálláshelykezelő szoftveren keresztül teljesíthető. A szálláshely-szolgáltató a vendég jogszabályban meghatározott személyes adatait a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasó részén keresztül köteles rögzíteni. Azokat az adatokat, amelyeket az okmányolvasó nem tud leolvasni, vagy hibásan olvassa le, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverében. Az adatokat a szálláshelykezelő szoftverbe integrált tárhely feladó modul továbbítja a VIZA rendszerbe.

A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐ BEJELENTKEZÉSEKOR AZ OKMÁNYOLVASÓ SEGÍTSÉGÉVEL AZ ALÁBBI ADATOKAT RÖGZÍTI A SZÁLLÁSHELYKEZELŐ SZOFTVER ÚTJÁN A KORMÁNY RENDELETÉBEN KIJELÖLT TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TÁRHELYEN. 

 • családi és utónév;
 • születési családi és utónév;
 • születési hely és idő;
 • neme;
 • állampolgársága;
 • anyja születési családi és utóneve;
 • a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai.

TOVÁBBÁ AZ ALÁBBI ADATOKAT IS RÖGZÍTI A SZÁLLÁSHELYKEZELŐ SZOFTVERBEN:

 • a szálláshely-szolgáltatás címe;
 • a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontja.

NEM KELL RÖGZÍTENI AZT AZ ADATOT, AMELYET AZ OKMÁNY NEM TARTALMAZ.


AZOKAT AZ ADATOKAT:

 • amelyeket az okmányolvasó nem tud leolvasni,
 • vagy hibásan olvas le

a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján köteles rögzíteni a szálláshelykezelő szoftverben.


A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS A VIZA RENDSZER A BEOLVASOTT OKMÁNYOK KÉPÉT NEM TÁROLHATJA.


A hatályos törvények szerint Magyarországon életkortól függetlenül, minden polgárnak kötelezően kell rendelkeznie személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), tehát már az újszülötteknek is. A  jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden igénybevevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni kapcsolat az igénybevevővel – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet.

A szálláshely-szolgáltatást igénybevevő vendég a személyi azonosításra alkalmas okmányát a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja.

Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

Szálláshelykezelő szoftverek csatlakozása

A szálláshely-szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk használt szálláshelykezelő szoftver megfeleljen a VIZA rendszerbe történő adatküldés feltételeinek. Bővebb információért érdeklődjön jelenlegi szoftver szolgáltatójánál. A jóváhagyott szálláshelykezelő szoftverekről ITT olvashat.

Az első adatszolgáltatást megelőzően a szálláshely-szolgáltatónak a szálláshelykezelő szoftver, és az okmányolvasó szolgáltatójának útmutatásai alapján el kell végeznie szoftverének és okmányolvasójának konfigurációját annak érdekében, hogy a szálláshelykezelő szoftver és a VIZA rendszer közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrejöhessen.

Amennyiben a szálláshely-szolgáltató VIZA adatszolgáltatásra képes, tehát erre vonatkozó igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftvert és ahhoz megfelelően illesztett okmányolvasó eszközt használ, a jogszabályi kötelezettségének megfelelő adatszolgáltatás technikailag megvalósulhat. A rendszeres adatszolgáltatás teljesítésének folyamatos ellenőrizhetőségéről a szálláshelykezelő szoftver szolgáltatója tud felvilágosítást adni.