Posted on

Porodica – stil restoran

Homemade restoran može da primi 90 osoba u isto vreme . Privatni trpezarije, osigurani plasman dodatnih 300 osoba .U leto pivo vrt ?ine 150 ljudi na raspolaganju .
Hungarian jela spremamo :
Gulaš ?orba , gulaš sa knedlama , Segedin šarana.
forrofogado-etterm-5001
Domac?i i strani turisti?ke agencije Autobuske grupe su dobrodošli .
Tako?e možete pretpostaviti 3.4 autobus .
Grupe studenata , ekskurzije obroci tako?e rado preduzme .

1-export??l??s-001
Preporu?uje se za tranzitne grupe :
Doru?ak .
2,3 – kurs meni rucak
2,3 – kurs ve?era meni .
?ekamo svoje narudžbine !